تبدیل پنجره لولایی به کشویی

تبدیل پنجره لولایی به کشویی به شما این امکان را می دهند که برای باز و بسته کردن پنجره های خود انرژی کمتری مصرف کنیـد. و از طرفی در زمان