درب و پنجره های آکاردئونی

درب و پنجره های آکاردئونی .عموما در مکانهایی با عرض بسیار زیاد استفاده می شوند و جالب ترین مسئله در زمان وجود این پنجره این است. که در هنگام نیاز