پنجره-کلنگی

پنجره کلنگی پنجره-کلنگی | پنجره دوجداره دارای انواع و اقسام مختلفی بوده که یکی از آنها پنجره کلنگی می باشد. هم چنین جهت باز شدن پنجره نیز قابل تغییر بوده و می توان از