پنجره ترمال بریک آنادایز

معرفی پنجره ترمال بریک آنادایز

پنجره ترمال بریک آنادایز | قبلا گفتیم که پنجره آلومینیومی ترمال بریک از نظر رنگ آمیزی و نحوه آن دارای تنوع بسیاری می باشد پنجره ترمال بریک رنگی  به ۳ صورت انادایز کردن، رنگ پودری و رنگ دکورال قابلیت و تنوع رنگ آمیزی دارد.

پنجره ترمال بریک یک پنجره کاملاً عایق صوت و انرژی می باشد.  این پنجره پروفیل آلومینیوم که عایق نمی باشد توسط تیغه های پلی امید تبدیل به ترمال بریک می شود.

در پنجره ترمال بریک آنادایز در واقع با آنادایزینگ کردن آلومینیوم (Anadizing) لایه نسبتاً پایداری از اکسید بر روی پروفیل آلومینیوم تشکیل می گردد.

در واقـع با استفاده از این خاصیت، لایه اکسیدی یاهیدروکسیدی موجود بر روی فلزات را تقویت می کنند یا باعث ایجاد این لایه می شوند در واقع بر روی پروفیل آلومینیوم لایه ای از اکسید قرار می گیرد که این لایه باعث مقاومت آلومینیوم و افزایش سختی می گردد.

 

پنجره-ترمال-بریک-آنادایز

تـولید پنجره ترمال بریک آنادایز، آنادایزینگ کردن. پروفیل آلومینیوم به روش آنادایز سولفوریکی صورت می پذیرد. که ضخامتی از اکسید به ضخامت ۰.۰۱ تا ۰.۰۰۱ اینچ را بر روی پروفیل آلومینیوم ایجاد می کند که ۶۷ درصد آن به درون آلومینیوم نفوذ کرده و ۳۳ درصد بر روی سطح رشد می نماید.

این روش برای ایجاد سختی بر روی پنجره ترمال بریک و جلوگیری از سایش و خوردگی بسیار مناسب است.

مکانیزم عمل آنادایزینگ کردن  در پنجره ترمال بریک به این صورت است که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی می گذرد که در ان آلومینیوم آند بوده و فلز مناسب دیگری کاتد می باشد.

مزایای آنادایزینگ کردن پنجره ترمال بریک:

۱. افزایش مقاومت در مقابل خوردگی
۲. افزایش قدرت چسبندگی رنگها
۳. زیبایی پنجره ترمال بریک
۴. عایق شدن: اکسید آلومینیوم عایق می باشد.
۵. افزایش مقاومت سایشی

 

نگین پنجره

« نگین پنجره »