فروش پنجره کلنگی در مازندران | نگین پنجره بابل

فروش پنجره کلنگی در مازندران | نگین پنجره بابل

فروش پنجره کلنگی در مازندران | نگین پنجره بابل

آدرس مجموعه :

مازندران، بابل، رو به روی شهرک صنعتی رجه

شماره تماس :

09111170270

نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی دیوا در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی ویستا بست در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی وین تک در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی هافمن در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی روتنبرگ در مازندران,بهترین قیمت پنجره کشویی در بابل,قیمت پنجره کشویی در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره کشویی در بابل,اجرای پنجره کشویی در بابل,بهترین تولید کننده پنجره در بابل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,اجرای پنجره کلنگی در بابلسر,بهترین تولید کننده پنجره در بابلسر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,قیمت پنجره کلنگی در آمل,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,اجرای پنجره کلنگی در آمل,بهترین تولید کننده پنجره در آمل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,اجرای پنجره کلنگی در محمودآباد,بهترین تولید کننده پنجره در محمودآباد,بهترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,اجرای پنجره کلنگی در قائمشهر,بهترین تولید کننده پنجره در قائمشهر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,قیمت پنجره کلنگی در ساری,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,اجرای پنجره کلنگی در ساری,بهترین تولید کننده پنجره در ساری,بهترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,اجرای پنجره کلنگی در فریدونکنار,بهترین تولید کننده پنجره در فریدونکنار,بهترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,اجرای پنجره کلنگی در سرخرود,بهترین تولید کننده پنجره در سرخرود,بهترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,قیمت پنجره کلنگی در رویان,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,اجرای پنجره کلنگی در رویان,بهترین تولید کننده پنجره در رویان,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نور,قیمت پنجره کلنگی در نور,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نور,اجرای پنجره کلنگی در نور,بهترین تولید کننده پنجره در نور,بهترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,قیمت پنجره کلنگی در چالوس,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,اجرای پنجره کلنگی در چالوس,بهترین تولید کننده پنجره در چالوس,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,اجرای پنجره کلنگی در نوشهر,بهترین تولید کننده پنجره در نوشهر

پنجره دوجداره دارای انواع و اقسام مختلفی بوده که یکی از آنها پنجره کلنگی می باشد.

 

هم چنین جهت باز شدن پنجره نیز قابل تغییر بوده و می توان از بالا به پایین و یا از پایین به بالا باشد. معمولا در سرویس بهداشتی و حمام هایی که به بیرون راه دارند، به منظور خارج شدن سریع بخار و تهویه هوا، از این نوع پنجره استفاده می کنند.

نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی دیوا در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی ویستا بست در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی وین تک در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی هافمن در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی روتنبرگ در مازندران,بهترین قیمت پنجره کشویی در بابل,قیمت پنجره کشویی در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره کشویی در بابل,اجرای پنجره کشویی در بابل,بهترین تولید کننده پنجره در بابل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,اجرای پنجره کلنگی در بابلسر,بهترین تولید کننده پنجره در بابلسر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,قیمت پنجره کلنگی در آمل,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,اجرای پنجره کلنگی در آمل,بهترین تولید کننده پنجره در آمل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,اجرای پنجره کلنگی در محمودآباد,بهترین تولید کننده پنجره در محمودآباد,بهترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,اجرای پنجره کلنگی در قائمشهر,بهترین تولید کننده پنجره در قائمشهر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,قیمت پنجره کلنگی در ساری,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,اجرای پنجره کلنگی در ساری,بهترین تولید کننده پنجره در ساری,بهترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,اجرای پنجره کلنگی در فریدونکنار,بهترین تولید کننده پنجره در فریدونکنار,بهترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,اجرای پنجره کلنگی در سرخرود,بهترین تولید کننده پنجره در سرخرود,بهترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,قیمت پنجره کلنگی در رویان,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,اجرای پنجره کلنگی در رویان,بهترین تولید کننده پنجره در رویان,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نور,قیمت پنجره کلنگی در نور,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نور,اجرای پنجره کلنگی در نور,بهترین تولید کننده پنجره در نور,بهترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,قیمت پنجره کلنگی در چالوس,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,اجرای پنجره کلنگی در چالوس,بهترین تولید کننده پنجره در چالوس,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,اجرای پنجره کلنگی در نوشهر,بهترین تولید کننده پنجره در نوشهر

پنجره-کلنگی

 • نصب سریع و آسان
 • قابلیت تعویض و تعمیر
 • مناسب برای فضاهای کوچک
 • امکان نصب دو نوع یراق آلات
 • امکان تغییر جهت باز شدن پنجره

 

نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی دیوا در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی ویستا بست در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی وین تک در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی هافمن در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی روتنبرگ در مازندران,بهترین قیمت پنجره کشویی در بابل,قیمت پنجره کشویی در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره کشویی در بابل,اجرای پنجره کشویی در بابل,بهترین تولید کننده پنجره در بابل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,اجرای پنجره کلنگی در بابلسر,بهترین تولید کننده پنجره در بابلسر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,قیمت پنجره کلنگی در آمل,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,اجرای پنجره کلنگی در آمل,بهترین تولید کننده پنجره در آمل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,اجرای پنجره کلنگی در محمودآباد,بهترین تولید کننده پنجره در محمودآباد,بهترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,اجرای پنجره کلنگی در قائمشهر,بهترین تولید کننده پنجره در قائمشهر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,قیمت پنجره کلنگی در ساری,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,اجرای پنجره کلنگی در ساری,بهترین تولید کننده پنجره در ساری,بهترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,اجرای پنجره کلنگی در فریدونکنار,بهترین تولید کننده پنجره در فریدونکنار,بهترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,اجرای پنجره کلنگی در سرخرود,بهترین تولید کننده پنجره در سرخرود,بهترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,قیمت پنجره کلنگی در رویان,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,اجرای پنجره کلنگی در رویان,بهترین تولید کننده پنجره در رویان,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نور,قیمت پنجره کلنگی در نور,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نور,اجرای پنجره کلنگی در نور,بهترین تولید کننده پنجره در نور,بهترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,قیمت پنجره کلنگی در چالوس,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,اجرای پنجره کلنگی در چالوس,بهترین تولید کننده پنجره در چالوس,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,اجرای پنجره کلنگی در نوشهر,بهترین تولید کننده پنجره در نوشهر

انواع پنجره کلنگی

 • تک حالته : در این نوع امکان باز و بسته شدن پنجره تنها در یک جهت وجود دارد.
 • دو حالته : در این نوع امکان باز و بسته شدن پنجره در دو جهت وجود دارد.
 • کشویی : در این نوع امکان باز و بسته شدن پنجره هم به صورت کلنگی و هم به صورت کشویی وجود دارد.

 

نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی دیوا در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی ویستا بست در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی وین تک در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی هافمن در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی روتنبرگ در مازندران,بهترین قیمت پنجره کشویی در بابل,قیمت پنجره کشویی در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره کشویی در بابل,اجرای پنجره کشویی در بابل,بهترین تولید کننده پنجره در بابل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,اجرای پنجره کلنگی در بابلسر,بهترین تولید کننده پنجره در بابلسر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,قیمت پنجره کلنگی در آمل,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,اجرای پنجره کلنگی در آمل,بهترین تولید کننده پنجره در آمل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,اجرای پنجره کلنگی در محمودآباد,بهترین تولید کننده پنجره در محمودآباد,بهترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,اجرای پنجره کلنگی در قائمشهر,بهترین تولید کننده پنجره در قائمشهر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,قیمت پنجره کلنگی در ساری,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,اجرای پنجره کلنگی در ساری,بهترین تولید کننده پنجره در ساری,بهترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,اجرای پنجره کلنگی در فریدونکنار,بهترین تولید کننده پنجره در فریدونکنار,بهترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,اجرای پنجره کلنگی در سرخرود,بهترین تولید کننده پنجره در سرخرود,بهترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,قیمت پنجره کلنگی در رویان,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,اجرای پنجره کلنگی در رویان,بهترین تولید کننده پنجره در رویان,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نور,قیمت پنجره کلنگی در نور,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نور,اجرای پنجره کلنگی در نور,بهترین تولید کننده پنجره در نور,بهترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,قیمت پنجره کلنگی در چالوس,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,اجرای پنجره کلنگی در چالوس,بهترین تولید کننده پنجره در چالوس,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,اجرای پنجره کلنگی در نوشهر,بهترین تولید کننده پنجره در نوشهر

در چه مکان هایی می توان از پنجره کلنگی استفاده نمود؟

 • سرویس بهداشتی
 • حمام
 • آشپزخانه
 • راه پله ها

که توانایی خروج سریع بخار از سرویس های بهداشتی و حمام ها را دارا می باشد.
پنجره upvc کلنگی از یک جهت باز می شود. این بازشو قابلیت تغییر به صورت از بالا به پایین و یا از پایین به بالا را دارد.

نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی دیوا در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی ویستا بست در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی وین تک در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی هافمن در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی روتنبرگ در مازندران,بهترین قیمت پنجره کشویی در بابل,قیمت پنجره کشویی در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره کشویی در بابل,اجرای پنجره کشویی در بابل,بهترین تولید کننده پنجره در بابل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,اجرای پنجره کلنگی در بابلسر,بهترین تولید کننده پنجره در بابلسر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,قیمت پنجره کلنگی در آمل,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,اجرای پنجره کلنگی در آمل,بهترین تولید کننده پنجره در آمل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,اجرای پنجره کلنگی در محمودآباد,بهترین تولید کننده پنجره در محمودآباد,بهترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,اجرای پنجره کلنگی در قائمشهر,بهترین تولید کننده پنجره در قائمشهر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,قیمت پنجره کلنگی در ساری,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,اجرای پنجره کلنگی در ساری,بهترین تولید کننده پنجره در ساری,بهترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,اجرای پنجره کلنگی در فریدونکنار,بهترین تولید کننده پنجره در فریدونکنار,بهترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,اجرای پنجره کلنگی در سرخرود,بهترین تولید کننده پنجره در سرخرود,بهترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,قیمت پنجره کلنگی در رویان,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,اجرای پنجره کلنگی در رویان,بهترین تولید کننده پنجره در رویان,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نور,قیمت پنجره کلنگی در نور,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نور,اجرای پنجره کلنگی در نور,بهترین تولید کننده پنجره در نور,بهترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,قیمت پنجره کلنگی در چالوس,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,اجرای پنجره کلنگی در چالوس,بهترین تولید کننده پنجره در چالوس,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,اجرای پنجره کلنگی در نوشهر,بهترین تولید کننده پنجره در نوشهر

همچنین می توان نحوه باز شدن را به سمت بیرون و یا داخل تغییر داد.فروش پنجره کلنگی در مازندران | نگین پنجره بابل

به طور معمول پنجره های دوجداره کلنگی به صورت کوچک ساخته می شود. در این فضاها دید زیاد اهمیتی ندارد و دلیل استفاده از این پنجره نور و تهویه هوا است. در بازشو پنجره اگر از بالا باشد، در حین باریدن باران خطر ورود آب به داخل محیط از بین خواهد رفت و همچنین اگر پرده ای روی پنجره باشد، این پنجره مزاحمتی را برای پرده نصب شده به وجود نمی آورد.
ما در این مقاله قصد داریم شما را با پنجره دوجداره کلنگی آشنا کنیم که اگر قصد خرید پنجره دوجداره برای آشپپزخانه، سرویس بهداشتی و یا حمام ساختمان خود را دارید، بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید

نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی دیوا در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی ویستا بست در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی وین تک در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی هافمن در مازندران,نماینده فروش پروفیل یو پی وی سی روتنبرگ در مازندران,بهترین قیمت پنجره کشویی در بابل,قیمت پنجره کشویی در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره کشویی در بابل,اجرای پنجره کشویی در بابل,بهترین تولید کننده پنجره در بابل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در بابلسر,اجرای پنجره کلنگی در بابلسر,بهترین تولید کننده پنجره در بابلسر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,قیمت پنجره کلنگی در آمل,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در آمل,اجرای پنجره کلنگی در آمل,بهترین تولید کننده پنجره در آمل,بهترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در محمودآباد,اجرای پنجره کلنگی در محمودآباد,بهترین تولید کننده پنجره در محمودآباد,بهترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در قائمشهر,اجرای پنجره کلنگی در قائمشهر,بهترین تولید کننده پنجره در قائمشهر,بهترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,قیمت پنجره کلنگی در ساری,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در ساری,اجرای پنجره کلنگی در ساری,بهترین تولید کننده پنجره در ساری,بهترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در فریدونکنار,اجرای پنجره کلنگی در فریدونکنار,بهترین تولید کننده پنجره در فریدونکنار,بهترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در سرخرود,اجرای پنجره کلنگی در سرخرود,بهترین تولید کننده پنجره در سرخرود,بهترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,قیمت پنجره کلنگی در رویان,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در رویان,اجرای پنجره کلنگی در رویان,بهترین تولید کننده پنجره در رویان,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نور,قیمت پنجره کلنگی در نور,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نور,اجرای پنجره کلنگی در نور,بهترین تولید کننده پنجره در نور,بهترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,قیمت پنجره کلنگی در چالوس,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در چالوس,اجرای پنجره کلنگی در چالوس,بهترین تولید کننده پنجره در چالوس,بهترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,مناسب ترین قیمت پنجره کلنگی در نوشهر,اجرای پنجره کلنگی در نوشهر,بهترین تولید کننده پنجره در نوشهر

مزایای استفاده از پنجره دوجداره کلنگی

۱) قابلیت نصب دو نوع یراق (اسپانیولت و فینگرپول).
۲) قابل استفاده در سرویس‌های بهداشتی، حمام، راه پله‌ها و نورگیر‌های قابل دسترسی.
۳) تعویض و نصب سریع یراق نوع فینگرپول در صورت آسیب دیدگی.
۴) قابلیت تغییر جهت بازشو ( از بالا به پایین و برعکس) از داخل بالا به بیرون و پایین به بیرون با توجه به سلیقه و نوع سفارش مشتری.

یراق پنجره کلنگی پنجره

یراق کلنگی پنجره دوجداره upvc برای پنجره های کوچک داخل حمام و سرویس استفاده می گردد.. قیمت پنجره دوجداره کلنگی به علت کوچک بودن و کم استفاده شدن یراق به نسبت یراق آلات دیگر بسیار کمتر می باشد.
علت اصلی آن این است که معمولا در سرویس و حمام فضایی برای باز کردن پنجره وجود ندارد. این یراق کمک می کند تا لنگه در جای خود و یک زاویه کوچک برای تبادل هوا باز شود و مزاحمتی برای اطراف خود نداشته باشد.

منبع : نگین پنجره بابل