فروش و اجرا پنجره ترمال بریک در آمل و محمودآباد | نگین پنجره بابل

فروش و اجرا پنجره ترمال بریک در آمل و محمودآباد | نگین پنجره بابل

فروش و اجرا پنجره ترمال بریک در آمل و محمودآباد | نگین پنجره بابل

آدرس مجموعه :

مازندران، بابل، رو به روی شهرک صنعتی رجه

شماره تماس :

09111170270

نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابل,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابل,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابلسر,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابلسر,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر

 

معرفی پنجره ترمال بریک آنادایز :

پنجره ترمال بریک آنادایز | قبلا گفتیم که پنجره آلومینیومی ترمال بریک از نظر رنگ آمیزی و نحوه آن دارای تنوع بسیاری می باشد پنجره ترمال بریک رنگی  به ۳ صورت انادایز کردن، رنگ پودری و رنگ دکورال قابلیت و تنوع رنگ آمیزی دارد.

نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابل,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابل,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابلسر,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابلسر,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر

 

پنجره ترمال بریک یک پنجره کاملاً عایق صوت و انرژی می باشد.  این پنجره پروفیل آلومینیوم که عایق نمی باشد توسط تیغه های پلی امید تبدیل به ترمال بریک می شود.

در پنجره ترمال بریک آنادایز در واقع با آنادایزینگ کردن آلومینیوم (Anadizing) لایه نسبتاً پایداری از اکسید بر روی پروفیل آلومینیوم تشکیل می گردد.

نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابل,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابل,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابلسر,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابلسر,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر

 

در واقـع با استفاده از این خاصیت، لایه اکسیدی یاهیدروکسیدی موجود بر روی فلزات را تقویت می کنند یا باعث ایجاد این لایه می شوند در واقع بر روی پروفیل آلومینیوم لایه ای از اکسید قرار می گیرد که این لایه باعث مقاومت آلومینیوم و افزایش سختی می گردد.

نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابل,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابل,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابلسر,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابلسر,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر

تـولید پنجره ترمال بریک آنادایز، آنادایزینگ کردن. پروفیل آلومینیوم به روش آنادایز سولفوریکی صورت می پذیرد. که ضخامتی از اکسید به ضخامت ۰.۰۱ تا ۰.۰۰۱ اینچ را بر روی پروفیل آلومینیوم ایجاد می کند که ۶۷ درصد آن به درون آلومینیوم نفوذ کرده و ۳۳ درصد بر روی سطح رشد می نماید.

این روش برای ایجاد سختی بر روی پنجره ترمال بریک و جلوگیری از سایش و خوردگی بسیار مناسب است.

نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابل,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابل,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابلسر,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابلسر,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر

مکانیزم عمل آنادایزینگ کردن  در پنجره ترمال بریک به این صورت است که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی می گذرد که در ان آلومینیوم آند بوده و فلز مناسب دیگری کاتد می باشد.

نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابل,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابل,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابل,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابل,نماینده فروش ترمال بریک آکپا در بابلسر,نماینده فروش ترمال بریک akpai در بابلسر,بهترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,مناسب ترین قیمت پنجره ترمال بریک در بابلسر,بهترین پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر,قیمت پروفیل پنجره ترمال بریک در بابلسر

مزایای آنادایزینگ کردن پنجره ترمال بریک:

  • افزایش مقاومت در مقابل خوردگی
  • افزایش قدرت چسبندگی رنگها
  • زیبایی پنجره ترمال بریک
  •  عایق شدن: اکسید آلومینیوم عایق می باشد.
  •  افزایش مقاومت سایشی

تولید محتوا : استودیو کارنو ادز