آموزش ساخت درب و پنجره upvc

آموزش ساخت درب و پنجره upvc : مرحله اول

آموزش ساخت درب و پنجره upvc-اولین دستگاه مورد استفاده برای تولید ، دستگاه برش پروفیل است که برای سهولت در انجام کار سرعت کار و دور ریز کمتر پروفیل بهتر است از نرم افزارهای تولید درب و پنجره استفاده کنیم.

ابتدا با دستگاه برش چهارچوب یا فریم را برش میدهیم ، دقت داشته باشید که برای فریم و لنگه برش به صورت فارسی بر انجام میشود و بعد از آن با استفاده از دستگاه راه آب زن تکه ی پایین چهارچوب را ، راه آب یا آب باران میزنیم. سپس داخل هر کدام از چهارتکه ی پروفیل ، گالوانیزه قرار میدهیم و پیچ میکنیم. بهتر است برای کیفیت و وزن بیشتر پنجره تا ۹۰ درصد برای پروفیل برش داده شده گالوانیزه در نظر بگیریم. سپس با استفاده از دستگاه جوش چهار تکه را بهم جوش میدهیم و متصل میکنیم.

آموزش ساخت درب و پنجره upvc : مرحله دوم

در مرحله ی بعدی میتواینم بر حسب طراحی پنجره و سلیقه ستون ها را برای چهارچوب در نظر بگیریم . برای برش پروفیل ستون دستگاه برش را در حالت برش صاف یا ۹۰ درجه قرار میدهیم و برش را انجام میدهیم در مرحله بعدی این پروفیل وا دار یا ستون را با استفاده از دستگاه مولین برش میدهیم تا بصورت استاندارد روی پروفیل فریم بنشیند.

آموزش ساخت درب و پنجره upvc : مرحله سوم

در مرحله بعد با استفاده از دستگاه کپی فرز جای یراق و دستگیره را در یکی از چارتکه ی برش خورده که قرار است به عنوان بازشو استفاده شود در می آوریم.

برای سهولت کار در دستگاه کپی فرز شابلون های مخصوصه یراق زن قرار گرفته شده و کار به آسانی انجام می شود. معمولا داخل پروفیلی که مقابلش دستگیره و یراق زدیم سیخ کبابی یا همان فلز مخصوص را داخل پروفیل در جای مخصوص میزنیم. اینکار برای این است که لولا و … با کیفیت و قوام بیشتری به پروفیل پیچ شود و لولا داخل پروفیل آزاد نباشد. سپس داخل هر تکه گالوانیزه قرار میدهیم و کار جوش کاری را انجام میدهیم .

آموزش ساخت درب و پنجره upvc : مرحله سوم

در مرحله آخر برای هر قسمت پروفیل زهوار را با استفاده از دستگاه برش زهوار برش می دهیم. برای اینکار به داخل طول و ارز چهارچوب ها را اندازه میزنیم و حدود یک یا دو میلیمتر کم میکنیم و پروفیل زهوار را برش میدهیم . در هنگام نصب بعد از جای گذاری شیشه زهوار هر قسمت را برای نگهداری شیشه قرار میدهیم.